BG EN DE RU

Група 3D принтиране

1.13D принтиране на детайли
1.2
 
1.3Заснемане на счупени детайли от пластмаса и правене на копия от ABS
1.4Изработване на малки серии детайли от пластмаса

Група изчертаване на чертежи

2.1Изчертаване на чертежи от хартиен носител в AutoCAD(.dwg)
2.2Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики.
2.3Изчертаване на схеми за евакуация
2.4Изчертаване на машинни и технически чертежи
2.5Разработване и изчертаване на курсови и дипломни работи
2.6Визуализация на продуктови изделия за реклама, презентация и публикуване в уеб сайтове

Група проектиране на технически изделия и сглобени единици

3.1Проектиране на сглобени единици и механизми
3.2Заснемане на детайли и създаване на 3D модели от готови изделия за изработка на CNC машини.
3.3Разработване на изделия и изготвяне на работни чертежи и техническа документация.
3.4Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за изработка на матрици и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производство.
3.5Изчертаване на скици и контури във векторен формат и подготовка на файлове за лазерно рязане и огъване.
3.6Проектиране и визуализация на метални конструкции.Огради, парапети, навеси, стълби и други конструктивни или декоративни елементи.

Група архитектура

4.1Изчертаване на архитектурни чертежи от хартиен носител в AutoCAD
4.2Изготвяне на цялостни архитектурни проекти
4.33D моделиране на сгради от предоставени планове, разрези и фасади
4.4Изготвяне на идейни проекти и 3D визуализация

Група интериорен дизайн

5.1Изготвяне на цялостни интериорни проекти
5.23D визуализации за предстоящи ремонтни дейности
5.3Конструиране и визуализация на мебели
5.4Изготвяне на работни чертежи ,количествени сметки и разкрой за производство на мебели

Други

6.1Изготвяне на симулации за осветеност на интериорни и екстериорни обекти.
6.2Проектиране и визуализация на паметници и надгробни плочи.
6.3Организация по реализиране на изготвените проекти
6.4Конструктор "под наем" All in one
?>
Назад

Описание

3D принтиране на архитектурни макети

Изработване на архитектурни макети.
Изработване на архитектурни макети от предоставени, планове, разрези, фасади.
Процеса включва:
-Моделиране на точен 3D модел от архитектурни планове.
-Принтиране на елементите на модела, по предварително съобразено деление на модела на отделни етажи или части.
-Лепене и сглобяване на компонентите.

Разглобяеми архитектурните макети. /по етажи с разпределения /
Мащаб 1:50 - Цена 5лв/м2 - РЗП
Мащаб 1:100 - Цена 2,5лв/м2 - РЗП

Не разглобяеми архитектурните макети. / само покрив и фасади /
Мащаб 1:50 Цена 3,5 лв/м2 - РЗП
Мащаб 1:100 - Цена 1,75 лв/м2 - РЗП

За кавадратури над 500м2 и различни мащаби цени по споразумение

 

 

Галерия