BG EN DE RU

Група 3D принтиране

1.13D принтиране на детайли
1.23D принтиране на архитектурни макети
1.3Проектиране и изработване на не метални зъбни колела
1.4Изработване на малки серии детайли от пластмаса

Група изчертаване на чертежи

2.1Изчертаване на чертежи от хартиен носител в AutoCAD(.dwg)
2.2Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики.
2.3Изчертаване на схеми за евакуация
2.4Изчертаване на машинни и технически чертежи
2.5Разработване и изчертаване на курсови и дипломни работи
2.6Визуализация на продуктови изделия за реклама, презентация и публикуване в уеб сайтове

Проектиране на сглобени единици и механизми

3.1Проектиране на сглобени единици и механизми
3.2 Заснемане на детайли и създаване на 3D модели от готови изделия за изработка на CNC машини.
3.3Разработване на изделия и изготвяне на работни чертежи и техническа документация.
3.4Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за изработка на матрици и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производ
3.5Изчертаване на скици и контури във векторен формат и подготовка на файлове за лазерно рязане и огъване.
3.6Проектиране и визуализация на метални конструкции.Огради, парапети, навеси, стълби и други конструктивни или декоративни елемент

Група архитектура

4.1Изчертаване на архитектурни чертежи от хартиен носител в AutoCAD
4.2Изготвяне на цялостни архитектурни проекти
4.33D моделиране на сгради от предоставени планове, разрези и фасади
4.4Изготвяне на идейни проекти и 3D визуализация

Група интериорен дизайн

5.1Изготвяне на цялостни интериорни проекти
5.23D визуализации за предстоящи ремонтни дейности
 
3D визуализации за предстоящи ремонтни дейности
5.3Конструиране и визуализация на мебели
5.4Изготвяне на работни чертежи ,количествени сметки и разкрой за производство на мебели

Други

6.1Изготвяне на симулации за осветеност на интериорни и екстериорни обекти.
6.2Проектиране и визуализация на паметници и надгробни плочи.
6.3Организация по реализиране на изготвените проекти
6.4Конструктор "под наем" All in one
?>
Назад

Описание

Започването на ремонт с предварително премислен и подготвен проект Ви гарантира следните предимства:

-оптимално използване на вътрешното пространство,

-правилно разположение на зоните и мебелите в дома съгласно утвърдените стандарти.

-правилното разположение на всички кабели, тръби, канали, осветителни тела, ключове, контакти, интернет и TV изводи,

-лесна комуникация с майсторите и тяхното улеснение посредством точни схеми и чертежи, които просто е необходимо да изпълнят без излишно мислене.

-пестене на време от обяснения ,разяснения и колебания,

-елиминиране на излишни импровизации и пестене на време и пари,

-намаляване риска от грешки,

-по-лесно планиране на срокове, време и бюджети,

При работа без проект обикновено се разчита основно на конкретен майстор и излишно му се вменява чувство на незаменимост откъдето следователно нараства и цената за труда му.

Поставене си ясен план, изпълнявайте го със срокове спрямо възможностите Ви и бъдете независими относно постигането на целите си и от хората ,които ангажирате за тази цел!

 

...информацията продължава на следващата страница

Проекта за вътрешният ремонт включва следният комплект от схеми и чертежи необходими за изпълнение на ремонтните дейности във вашият дом.

            1.Чертеж на направено заснемане на място от обекта, на базата на който ще се планира всичко останало.

            2.Изготвяне на плана на разпределението (нанасяне на корекции и проиграване на различни варианти с клиента до постигане желан резултат)

3.Схема на местоположението на канализационни тръби

4.План на тръби за топла и студена вода

5.Схема ОВ (парно отопление, климатици, вентилация и др.)

6.Схема на осветителни тела

7.Схема за местоположение на ключове за осветителните тела

8.Схема на контактите

9.Схема на слаботокова инсталация( Интернет и ТV)

 

 

Цена за изготвяне на проек за вътрешен ремонт :

10лв/м2 РЗП

Изтегли оферта

Галерия