BG EN DE RU

Група 3D принтиране

1.13D принтиране на детайли
1.23D принтиране на архитектурни макети
1.3Проектиране и изработване на не метални зъбни колела
1.4Изработване на малки серии детайли от пластмаса

Група изчертаване на чертежи

2.1Изчертаване на чертежи от хартиен носител в AutoCAD(.dwg)
2.2Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики.
2.3Изчертаване на схеми за евакуация
2.4Изчертаване на машинни и технически чертежи
2.5Разработване и изчертаване на курсови и дипломни работи
2.6Визуализация на продуктови изделия за реклама, презентация и публикуване в уеб сайтове

Проектиране на сглобени единици и механизми

3.1Проектиране на сглобени единици и механизми
3.2 Заснемане на детайли и създаване на 3D модели от готови изделия за изработка на CNC машини.
3.3Разработване на изделия и изготвяне на работни чертежи и техническа документация.
3.4Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за изработка на матрици и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производ
 
Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за изработка на матрици и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производ
3.5Изчертаване на скици и контури във векторен формат и подготовка на файлове за лазерно рязане и огъване.
3.6Проектиране и визуализация на метални конструкции.Огради, парапети, навеси, стълби и други конструктивни или декоративни елемент

Група архитектура

4.1Изчертаване на архитектурни чертежи от хартиен носител в AutoCAD
4.2Изготвяне на цялостни архитектурни проекти
4.33D моделиране на сгради от предоставени планове, разрези и фасади
4.4Изготвяне на идейни проекти и 3D визуализация

Група интериорен дизайн

5.1Изготвяне на цялостни интериорни проекти
5.23D визуализации за предстоящи ремонтни дейности
5.3Конструиране и визуализация на мебели
5.4Изготвяне на работни чертежи ,количествени сметки и разкрой за производство на мебели

Други

6.1Изготвяне на симулации за осветеност на интериорни и екстериорни обекти.
6.2Проектиране и визуализация на паметници и надгробни плочи.
6.3Организация по реализиране на изготвените проекти
6.4Конструктор "под наем" All in one
?>
Назад

Описание

Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за изработка на матрици и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производство.

Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за последваща изработка на шприц форми и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производство.

Основни Изисквания
Проверка на наклоните Предназначеният за производство чрез шприцване модел на пластмасовия детайл трябва да има правилно дефинирани технологични наклони (нормално от 0.5 до 3 градуса) спрямо посоката на отваряне, за да може детайлът да бъде безпроблемно изваден от инструмента. Отразяване на свиването при охлаждане на детайла При охлаждане пластмасовите изделия променят размерите си (свиват се). За различни материали, форми и условия на шприцване това свиване е различно и затова трябва да се прилагат различни коефициенти на свиване.

Определяне на делителни линии.
Това са повърхнини (ръбове в готовото изделие), по които контактуват формообразуващите елементи. Те се използват за разделяне на повърхнините, принадлежащи на отделните полуформи. След като моделът е коректно оформен с необходимите наклони и е отчетен коефициентът на свиване, могат да бъдат създадени и делителните линии, а чрез тях и делителни повърхнини.

Делителни повърхнини
Това са повърхнини, оформящи лента, перпендикулярна на посоката на изваждане на изделието и започваща от делителната линия. С тяхна помощ се извършва разделянето на формообразуващите елементи. Създадената повърхнина излиза от делителната линия в посока перпендикулярна на посоката на отваряне на инструмента.

Галерия