BG EN DE RU

Група 3D принтиране

1.13D принтиране на детайли
1.23D принтиране на архитектурни макети
1.3Проектиране и изработване на не метални зъбни колела
1.4Изработване на малки серии детайли от пластмаса

Група изчертаване на чертежи

2.1Изчертаване на чертежи от хартиен носител в AutoCAD(.dwg)
2.2Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики.
2.3Изчертаване на схеми за евакуация
2.4Изчертаване на машинни и технически чертежи
2.5Разработване и изчертаване на курсови и дипломни работи
 
Разработване и изчертаване на курсови и дипломни работи
2.6Визуализация на продуктови изделия за реклама, презентация и публикуване в уеб сайтове

Проектиране на сглобени единици и механизми

3.1Проектиране на сглобени единици и механизми
3.2 Заснемане на детайли и създаване на 3D модели от готови изделия за изработка на CNC машини.
3.3Разработване на изделия и изготвяне на работни чертежи и техническа документация.
3.4Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за изработка на матрици и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производ
3.5Изчертаване на скици и контури във векторен формат и подготовка на файлове за лазерно рязане и огъване.
3.6Проектиране и визуализация на метални конструкции.Огради, парапети, навеси, стълби и други конструктивни или декоративни елемент

Група архитектура

4.1Изчертаване на архитектурни чертежи от хартиен носител в AutoCAD
4.2Изготвяне на цялостни архитектурни проекти
4.33D моделиране на сгради от предоставени планове, разрези и фасади
4.4Изготвяне на идейни проекти и 3D визуализация

Група интериорен дизайн

5.1Изготвяне на цялостни интериорни проекти
5.23D визуализации за предстоящи ремонтни дейности
5.3Конструиране и визуализация на мебели
5.4Изготвяне на работни чертежи ,количествени сметки и разкрой за производство на мебели

Други

6.1Изготвяне на симулации за осветеност на интериорни и екстериорни обекти.
6.2Проектиране и визуализация на паметници и надгробни плочи.
6.3Организация по реализиране на изготвените проекти
6.4Конструктор "под наем" All in one
?>
Назад

Описание

Разработване и изчертаване на курсови и дипломни работи

Редуктор едностъпален цилиндричен
Редуктор едностъпален конусен
Редуктор едностъпален червячен
Редуктор двустъпален цилиндричен
Редуктор двустъпален конусно-цилиндричен
Редуктор двустъпален червячно-цилиндричен
Многодисков триещ съединител с лостово управление
Многодисков триещ съединител с пружина
Конусен триещ съединител
Двуконусен триещ съединител
Съединител многодисков триещ предпазен със зъбно колело
Съединител многодисков триещ предпазен комбиниран с еластичен с палци
Съединител еднодисков триещ предпазен с пружина
Съединител предпазен двуконусен комбиниран с еластичен палцов
Съединител предпазен дисков комбиниран с еластичен
Еластичен съединител с палци (CH1-CH9; CO1-C09)
Еднодисков триещ автомобилен съединител
Тридисков съединител с лостово включване
Реверсивен триещ многодисков съединител
Триещ съединител с пневмо управление
Автомобилен съединител с диафрагмена пружина
Многодисков съединител с торообразен елемент
Прав вентил
Ъглов вентил
Вентил със свободно протичане
Предпазен вентил с пружина
Предпазен вентил с тежест
Клинов шибър с цял клин
Клинов шибър с цял клин и въртящо се вретено
Паралелен шибър със затварящ елемент
Винтов крик
Двойно действащ винтов крик
Двуколона винтова преса
Конзолна винтова преса
Демонтажна винтова скоба
Ремъчна предавка с клиновиден ремък
Ремъчна предавка със зъбен ремък
Верижна предавка
Шпонково съединение
Шлицово съединение
Болтово съединение
Нитово съединение
Търкалящи лагери
Плъзгащи лагери

TMM
Гърбичен механизъм с Ролков Плъзгач(РП)
Гърбичен механизъм с Ролкова Кобилица(РК)
Гърбичен механизъм с Тарелков Плъзгач(ТП)
Гърбичен механизъм с Тарелкова Кобилица(ТК)


Приложна геометрия и инжинерна графика (ПГИГ). Основи на конструирането и CAD (OK и CAD).
Композиция на сглобена единица със стандартни елементи /Курсова задача-2/
Работна документация на сглобена единица от чертеж по общ вид /Курсова задача-3/
 Кранова количка за двугредов мостов кран
Проектиране на маршрутни технологични процеси за изработване на детайли
Проектиране на щанца за изсичане на детайл
Проектиране на шприцформа за производство на детайл
Подземен верижен транспортьор
Полустационарен лентов транспортьор за подземен рудник
Верижен транспортьор с общо предназначение с високи гребла
Верижен транспортьор с общо предназначение с ниски гребла
Верижен претоварач с общо предназначение с високи гребла
Стационарен лентов транспортьор за подземен рудник
Напречно местим лентов транспортьор за открит рудник
Лентов транспортьор с общо предназначение
Лентов претоварач
Лентов претоварач за натоварване на вагонетки(висящ)
Пластинков транспортьор
Верижен кофов елеватор
Лентов кофов елеватор
Винтов претоварач–шнек
Скреперна лебедка
Висяща въжена линия
Вагонетка за висяща въжена линия
Товарна станция за висяща въжена линия
Хоризонтална задвижваща машина за висяща въжена линия
Вертикална задвижваща машина за висяща въжена линия
Центробежна помпа
Дисков бункер
Ножов бункер
Улей за транспортиране на степенчати детайли
Двурелсов улей за движение на детайли, чрез плъзгане

 

Галерия