BG EN DE RU

Група 3D принтиране

1.13D принтиране на детайли
1.23D принтиране на архитектурни макети
1.3Счупени детайли и Зъбни колела. Изработване на точни копия посредством 3D принтер от ABS.
 
Счупени детайли и Зъбни колела.  Изработване на точни копия посредством 3D принтер от ABS.
1.4Изработване на малки серии детайли от пластмаса

Група изчертаване на чертежи

2.1Изчертаване на чертежи от хартиен носител в AutoCAD(.dwg)
2.2Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики.
2.3Изчертаване на схеми за евакуация
2.4Изчертаване на машинни и технически чертежи
2.5Разработване и изчертаване на курсови и дипломни работи
2.6Визуализация на продуктови изделия за реклама, презентация и публикуване в уеб сайтове

Проектиране на сглобени единици и механизми

3.1Проектиране на сглобени единици и механизми
3.2 Заснемане на детайли и създаване на 3D модели от готови изделия за изработка на CNC машини.
3.3Разработване на изделия и изготвяне на работни чертежи и техническа документация.
3.4Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за изработка на матрици и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производ
3.5Изчертаване на скици и контури във векторен формат и подготовка на файлове за лазерно рязане и огъване.
3.6Проектиране и визуализация на метални конструкции.Огради, парапети, навеси, стълби и други конструктивни или декоративни елемент

Група архитектура

4.1Изчертаване на архитектурни чертежи от хартиен носител в AutoCAD
4.2Изготвяне на цялостни архитектурни проекти
4.33D моделиране на сгради от предоставени планове, разрези и фасади
4.4Изготвяне на идейни проекти и 3D визуализация

Група интериорен дизайн

5.1Изготвяне на цялостни интериорни проекти
5.23D визуализации за предстоящи ремонтни дейности
5.3Конструиране и визуализация на мебели
5.4Изготвяне на работни чертежи ,количествени сметки и разкрой за производство на мебели

Други

6.1Изготвяне на симулации за осветеност на интериорни и екстериорни обекти.
6.2Проектиране и визуализация на паметници и надгробни плочи.
6.3Организация по реализиране на изготвените проекти
6.4Конструктор "под наем" All in one
?>
Назад

Описание

Счупени детайли и Зъбни колела. 
Изработване на точни копия посредством 3D принтер от ABS.

Счупени Зъбни колела.
Изработване на точни копия посредством 3D принтер от ABS.

Процеса се състои от 2 етапа:

Процес на проектиране:
-Заснемане на счупеното колело или на частта, която е останала от него.
-Определят се броя на зъбите, модула на колелото, и наклона на зъбите.
-Въз основа на тези параметри и дебелините на колелото, се изработва 3D модел на зъбното колело.

Процес на изработка:
-3D модела се принтира посредством 3D принтер, колкото копия е необходимо.

Цена:
-Проектиране 20лв за 1 зъбно колело.
-3D принтиране за зъбно колело с диаметър до 40mm-5лв/бр.
-3D принтиране за зъбно колело с диаметър над 40mm-10лв/бр.

Забележка:
1. Възможно е да се проектира ново колело, като се изхожда от друго зъбно колело и междуосевото разстояние, между двете зацепени зъбни колела.
(Този вариант е за предпочитане, само ако, въпросното колело е изгубено.)
2. Възможно е като се знае междуосовото разстояние да се проектира нова двойка зъбни колела, която малко да намали или увеличи обороти, ако е необходимо.
3. Якостните своства на изработените детайли, посредством принтиране на ABS са по-ниски от шприцван детайл от ABS, но в 80-90% от случаите работят без проблем, особено, ако няма сериозни натоварвания, а основната цел е просто предаване на движението.

 

Възстановяване на счупени детайли - изработка на копия от ABS.

Ние можем да изработим копие на счупен пластмасов детайл, да модифицираме конкретен детайл или да създадем нов по ваш чертеж. За целта е необходимо да ни изпратите конкретния детайл посредством куриерска фирма, за да го заснемем и направим 3D CAD модел за го изработим.В последствие ще ви го изпратим обратно по същия начин, заедно с вече готовия детайл.

 

 

Галерия