BG EN DE RU

1 Група 3D принтиране

3D принтиране на детайли

1.1 3D принтиране на детайли

3D принтиране на архитектурни макети

1.2 3D принтиране на архитектурни макети

Проектиране и изработване на не метални зъбни колела

1.3 Проектиране и изработване на не метални зъбни колела

Изработване на малки серии детайли от пластмаса

1.4 Изработване на малки серии детайли от пластмаса

2 Група изчертаване на чертежи

Изчертаване на чертежи от хартиен носител в AutoCAD(.dwg)

2.1 Изчертаване на чертежи от хартиен носител в AutoCAD(.dwg)

Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики.

2.2 Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики.

Изчертаване на схеми за евакуация

2.3 Изчертаване на схеми за евакуация

Изчертаване на машинни и технически чертежи

2.4 Изчертаване на машинни и технически чертежи

Разработване и изчертаване на курсови и дипломни работи

2.5 Разработване и изчертаване на курсови и дипломни работи

Визуализация на продуктови изделия за реклама, презентация и публикуване в уеб сайтове

2.6 Визуализация на продуктови изделия за реклама, презентация и публикуване в уеб сайтове

3 Проектиране на сглобени единици и механизми

Проектиране на сглобени единици и механизми

3.1 Проектиране на сглобени единици и механизми

 Заснемане на детайли и създаване на 3D модели от готови изделия за изработка на CNC машини.

3.2 Заснемане на детайли и създаване на 3D модели от готови изделия за изработка на CNC машини.

Разработване на изделия и изготвяне на работни чертежи и техническа документация.

3.3 Разработване на изделия и изготвяне на работни чертежи и техническа документация.

Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за изработка на матрици и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производ

3.4 Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за изработка на матрици и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производ

Изчертаване на скици и контури във векторен формат и подготовка на файлове за лазерно рязане и огъване.

3.5 Изчертаване на скици и контури във векторен формат и подготовка на файлове за лазерно рязане и огъване.

Проектиране и визуализация на метални конструкции.Огради, парапети, навеси, стълби и други конструктивни или декоративни елемент

3.6 Проектиране и визуализация на метални конструкции.Огради, парапети, навеси, стълби и други конструктивни или декоративни елемент

4 Група архитектура

Изчертаване на архитектурни чертежи от хартиен носител в AutoCAD

4.1 Изчертаване на архитектурни чертежи от хартиен носител в AutoCAD

Изготвяне на цялостни архитектурни проекти

4.2 Изготвяне на цялостни архитектурни проекти

3D моделиране на сгради от предоставени планове, разрези и фасади

4.3 3D моделиране на сгради от предоставени планове, разрези и фасади

Изготвяне на идейни проекти и 3D визуализация

4.4 Изготвяне на идейни проекти и 3D визуализация

5 Група интериорен дизайн

Изготвяне на цялостни интериорни проекти

5.1 Изготвяне на цялостни интериорни проекти

3D визуализации за предстоящи ремонтни дейности

5.2 3D визуализации за предстоящи ремонтни дейности

Конструиране и визуализация на мебели

5.3 Конструиране и визуализация на мебели

Изготвяне на работни чертежи ,количествени сметки и разкрой за производство на мебели

5.4 Изготвяне на работни чертежи ,количествени сметки и разкрой за производство на мебели

6 Други

Изготвяне на симулации за осветеност на интериорни и екстериорни  обекти.

6.1 Изготвяне на симулации за осветеност на интериорни и екстериорни обекти.

Проектиране и визуализация на паметници и надгробни плочи.

6.2 Проектиране и визуализация на паметници и надгробни плочи.

Организация по реализиране на изготвените проекти

6.3 Организация по реализиране на изготвените проекти

Конструктор "под наем" All in one

6.4 Конструктор "под наем" All in one