BG EN DE RU

1 Група 3D принтиране

3D принтиране на детайли

1.1 3D принтиране на детайли

3D принтиране на архитектурни макети

1.2 3D принтиране на архитектурни макети

Заснемане на счупени детайли от пластмаса и правене на копия от ABS

1.3 Заснемане на счупени детайли от пластмаса и правене на копия от ABS

Изработване на малки серии детайли от пластмаса

1.4 Изработване на малки серии детайли от пластмаса

2 Група изчертаване на чертежи

Изчертаване на чертежи от хартиен носител в AutoCAD(.dwg)

2.1 Изчертаване на чертежи от хартиен носител в AutoCAD(.dwg)

Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики и т.н.

2.2 Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики и т.н.

Изчертаване на схеми за евакуация

2.3 Изчертаване на схеми за евакуация

Изчертаване на машинни и технически чертежи

2.4 Изчертаване на машинни и технически чертежи

Изчертаване на курсови и дипломни работи

2.5 Изчертаване на курсови и дипломни работи

Визуализация на продуктови изделия за реклама, презентация и публикуване в уеб сайтове

2.6 Визуализация на продуктови изделия за реклама, презентация и публикуване в уеб сайтове

3 Група проектиране на технически изделия и сглобени единици

Проектиране на сглобени единици и механизми

3.1 Проектиране на сглобени единици и механизми

 Заснемане на детайли и създаване на 3D модели от готови изделия за изработка на CNC машини.

3.2 Заснемане на детайли и създаване на 3D модели от готови изделия за изработка на CNC машини.

Разработване на изделия и изготвяне на работни чертежи и техническа документация.

3.3 Разработване на изделия и изготвяне на работни чертежи и техническа документация.

Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за изработка на матрици и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производ

3.4 Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за изработка на матрици и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производ

Изчертаване на скици и контури във векторен формат и подготовка на файлове за лазерно рязане и огъване.

3.5 Изчертаване на скици и контури във векторен формат и подготовка на файлове за лазерно рязане и огъване.

Проектиране на кутии, опаковки и изделия от листов материал.Подготовка на разгъвки и разкрой.

3.6 Проектиране на кутии, опаковки и изделия от листов материал.Подготовка на разгъвки и разкрой.

4 Група архитектура

Изчертаване на архитектурни чертежи от хартиен носител в AutoCAD

4.1 Изчертаване на архитектурни чертежи от хартиен носител в AutoCAD

Изготвяне на цялостни архитектурни проекти

4.2 Изготвяне на цялостни архитектурни проекти

3D моделиране на сгради от предоставени планове, разрези и фасади

4.3 3D моделиране на сгради от предоставени планове, разрези и фасади

3D визуализация на архитектурни обекти

4.4 3D визуализация на архитектурни обекти

5 Група интериорен дизайн

Изготвяне на цялостни интериорни проекти

5.1 Изготвяне на цялостни интериорни проекти

3D визуализации за предстоящи ремонтни дейности

5.2 3D визуализации за предстоящи ремонтни дейности

Конструиране на мебели

5.3 Конструиране на мебели

Изготвяне на работни чертежи ,количествени сметки и разкрой за производство на мебели

5.4 Изготвяне на работни чертежи ,количествени сметки и разкрой за производство на мебели

6 Други

Изготвяне на симулации за осветеност на интериорни и екстериорни  обекти.

6.1 Изготвяне на симулации за осветеност на интериорни и екстериорни обекти.

Проектиране и визуализация на паметници и надгробни плочи.

6.2 Проектиране и визуализация на паметници и надгробни плочи.