BG
BG
EN
EN
DE
DE
RU
RU
1

3D принтиране на детайли от ABS. Прототипиране на бъдещи изделия

Възстановяване на счупени детайли - изработка на копия от ABS.

2 Изработване на архитектурни макети. 
3 Изчертаване на чертежи от хартиен носител в AutoCAD(.dwg) 
4

Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики и т.н.

Изработване на евакуационни схеми при пожар. 

5
6 Изчертаване на сглобени единици и механизми. 
7 Изготвяне на работни чертежи и техническа документация
8 Заснемане на детайли и създаване на чертежи или 3D модели от  готови изделия за изработка на CNC машини. 
9 Визуализация на 3D модели на продуктови изделия за реклама, презентации и  публикуване в уеб сайтове. 
10 Довършване на идеи скицирани на лист и оформяне на  професионални 2D чертежи или 3D проекти в области архитектура,  строителство, интериорен дизайн, машиностроене и машинни  елементи.
11 Проектиране на мебели.Изработване на работни чертежи за изпълнение.
12 Изготвяне на цялостни интериорни проекти. 
13 3D визуализации за предстоящи ремонтни дейности.
14 Изготвяне на архитектурни проекти. 
  Архитектурен проект
  Конструктивен проект
  Електро проект 
  Вик проект 
  ОВК проект 
  Проект на газови инсталации 
  Проект пожарна безопасност
  Проект-план за безопасност и здраве 
  Проект енергиина ефективност 
  Проект част геодезия-вертикална планировка и трасировъчен  план 
  Проект за озеленяване 
15 3D моделиране на сгради от предоставени планове, разрези и фасади. 
16 3D визуализации на архитектурни обекти.
  Презентация на възможностите ни в 3D моделирането на сгради и  съоръжения