BG EN DE RU

1.Група 3D принтиране

1.1 3D принтиране на детайли от ABS

1.2 3D принтиране на архитектурни макети

1.3 Заснемане на счупени детайли от пластмаса и прашене на копия от ABS

1.4 Изработване на малки и средни серии детайли от пластмаса

2.Група изчертаване на чертежи

2.1 Изчертаване на чертежи от хартиен носител в AutoCAD(.dwg)

2.2 Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики и т.н.

2.3 Изчертаване на схеми за евакуация

2.4 Изчертаване на машинни и технически чертежи

2.5 Изчертаване на курсови и дипломни работи.

2.6 Визуализация на продуктови изделия за реклама, презентации и публикуване в уеб сайтове.

3.Група проектиране на технически изделия и сглобени единици

3.1 Проектиране на сглобени единици и механизми.

3.2 Заснемане на детайли и създаване на 3D модели от готови изделия за изработка на CNC машини.

3.3 Разработване на изделия и изготвяне на работни чертежи и техническа документация.

3.4 Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за изработка на матрици и пресформи от пластмаси и алуминий.

3.5 Изчертаване на скици и контури във векторен формат и подготовка на файлове за лазерно рязане и огъване.

3.6 Проектиране на кутии, опаковки и изделия от листов материал. Подготовка на разгъвки и разкрой.

4.Група архитектура

4.1 Изчертаване на архитектурни чертежи от хартиен носител в AutoCAD

4.2 Изготвяне на цялостни архитектурни проекти

4.3 3D моделиране на сгради от предоставени планове, разрези и фасади

4.4 3D визуализация на архитектурни обекти

5.Група интериорен дизайн

5.1 Изготвяне на цялостни интериорни проекти.

5.2 3D визуализации за предстоящи ремонтни дейности.

5.3 Проектиране на мебели.

5.4 Изработване на работни чертежи, количествени сметки и разкрой за произвидство на мебели.

6.Други

6.1 Изготвяне на симулации за осветеност на интериорни и екстериорни обекти.